English Romana
Stiri
Acasa > Stiri

12 aprilie 2012: Creștinii din Europa susțin reîntregirea famililor imigranților

Stiri >>

 

 

 

 

 Reprezentanții europeni ai Bisericilor Ortodoxă, Romano-Catolică, Protestantă și Anglicană, împreună cu cei ai unor agenții creștine preocupate de situația migrației, a refugiaților și a solicitanților de azil au emis o declarație comună cuprinzând o serie de comentarii la Cartea Verde emisă de Comisia Europeană pe 15 noiembrie 2011. Aceasta privește dreptul la reîntregirea familiei pentru resortisanții țărilor terțe cu reședința în Uniunea Europeană (Directiva 2003/86/CE). Reprezentații Bisericilor și organizațiilor creștine au identificat o serie de aspecte care îngreunează aplicarea Directivei în statele membre și au oferit soluții și sugestii pentru rezolvarea acestora.

Pornind de la legea nescrisă a demnității persoanei umane, chip și asemănare a lui Dumnezeu, Biserica susține libertatea oricărei persoane, solidaritatea mondială și promovarea unei societăți primitoare de străini. De asemenea, Biserica acordă o importanță majoră căsătoriei și familiei, celula de bază a unei societăți sănătoase și de succes. Având în vedere amploarea pe care a înregistrat-o fenomenul migrației în ultimele decenii, reîntregirea familiei a devenit o necesitate, iar aplicarea legislației în acest sens de către statele gazdă este un aspect foarte important ce trebuie tratat cu maximă seriozitate și interes în Uniunea Europeană.

Instituțiile creștine întrunit pentru susținerea reîntregirii familiei migranților au identificat unele dificultăți apărute în transpunerea Directivei europene în legislațiile naționale. De aceea se consideră că este absolut necesar, ca la opt ani de la adoptarea Directivei, fără rezultate satisfăcătoare în practică, să se clarifice sau să se corecteze punctele sensibile ale acestei legislații.

 

Dreptul minorilor de a se reuni cu familia, reducerea timpului de așteptare pentru dreptul de a solicita reunirea familiei și reducerea procedurilor birocratice pentru acceptarea reunirii sunt câteva dintre aspectele discutate și la care s-au găsit soluții. De asemenea s-a constatat că unele state impun condiții pre-integrare care îngreunează de fapt reîntregirea familiei și s-a subliniat necesitatea unui dialog între Comisie și statele membre, în vederea stabilirii unor principii clare în această privință. Taxele mari  și veniturile necesare pentru a solicita reîntregirea familiei sunt și ele în multe situații un impediment, existând cazuri în care membrii familiilor de imigranți deja prezenți pe teritoriu european li se pune condiția de a avea un venit peste cel minim al cetățenilor acelei țări, pentru a-și reîntregi familia. Din acest punct de vedere s-a solicitat un tratament egal pentru toți cetățenii UE.

Cele mai importante aspecte privesc însă emanciparea, integrarea și participarea membrilor familiilor reîntregite la viața societății adoptive. Acest lucru se poate realiza prin accesul imigranților la piața muncii și la educație, astfel încât și societatea care îi primește să poată beneficia de avantaje. Însă conform raportului din 2008 privind aplicarea Directivei, statele membre sunt extrem de reticente la implementarea acesteia iar în legislația unora dintre ele s-au sesizat și posibile încălcări ale Directivei.

Multe dintre state reclamă faptul că prin această directivă se încurajează frauda, astfel încât în unele state testarea ADN pentru copiii familiilor separate a devenit o practică standard, deși foarte costisitoare. Aceasta pentru că orice solicitare de reîntregire a familiei este considerată din start ilegală și investigată în mod excesiv de multe ori. Organizațiile creștine consideră aceste pratici indiscrete și solicită Comisiei monitorizarea atentă a modului în care natura frauduloasă a căsătoriei este examinată de statele membre.

 

În concluzia raportului oragnizațiilor creștine reunite se arată că aceste aspecte nu îmbunătățesc viața de familie și nici nu încurajează căsătoria. Drept urmare, membrii organizațiilor creștine au solicitat o aplicare mai coerentă a legislației existente, care să protejeze dreptul de reîntregire a familiei și prin aceasta însăși familia. Se consideră absolut necesară adoptarea și punerea în aplicare a unor orientări obligatorii ale respectivelor prevederi pentru toate statele membre, ținând seama de faptul că obiectivul esențial al Directivei este “găsirea unor modalități de a face posibilă viața de familie”.

Aceste recomandări au fost întocmite de Bisericile creștine din Europa alături de organizații ca Eurodiaonia, Caritas Europa ori COMECE.

Sursa: www.ceceurope.orgBack
 
Reprezentanta  |  Uniunea Europeana  |  Viata religioasa in Europa  |  Stiri  |  Documente  |  Resurse ortodoxe  
Copyright 2009 Orthodoxero.eu - Toate drepturile rezervate.
Site realizat de Visualcom