English Romana
Stiri
Acasa > Stiri

15/03/2014: PE a respins Raportul Zuber

Stiri >>

 Marți, 11 martie 2014, la Strasbourg, plenul Parlamentului European a respins Raportul asupra egalității dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană. Parlamentarii au respins, de asemenea, rezoluția alternativă propusă de Partidul Popular European, care prezenta mare parte din neajunsurile Raportului însuși.

 Cunoscut și sub numele de Raportul Zuber, după numele inițiatoarei sale, europarlamentara Inês Cristina Zuber, membră a Partidului Comunist Portughez și Grupului Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică din Parlamentul European, documentul trecuse, pe 23 ianuarie 2013, de Comisia PE pentru Drepturile Femeii și Egalitatea de Gen, cu 13 voturi „Pentru”, 8 „Împotrivă” și două abțineri. De remarcat că din acest comitet fac parte, între alții, Edite Estrela și UlrikeLunacek, autoarele a alte două rapoarte recente care promovează idei și valori foarte apropiate celor ce pot fi regăsite în Raportul Zuber.

În principiu, documentul aflat acum în discuție declară o serie întreagă de intenții nobile: îmbunătățirea condițiilor de trai pentru femei, asigurarea unor șanse egale de promovare profesională pentru reprezentanții celor două sexe, eradicarea violenței împotriva femeilor, garantarea accesului la asistența medicală, găsirea unor soluții practice care să permită combinarea responsabilităților profesionale cu a celor familiale, mai ales a celor legate de creșterea și educarea copiilor. La fel, mass-mediei îi este reproșată o puternică tendință de „hipersexualizare a tinerelor fete”, cerându-i-se corijarea acestei atitudini.

Totuși, în ciuda acestor obiective,Raportul Zuber este problematic deopotrivă i) din pricina unor prevederipunctuale, cât și ii) printr-o serie de poziționări implicite, considerate universal valabile și acceptabile în rândul cetățenilor europeni.

i) Astfel, între prevederile punctuale, trebuie semnalate următoarele două paragrafe:

a) „parteneriatul civil sau căsătoria între persoane de același sex sau de sexe diferite, familii în care părinții sunt căsătoriți sau necăsătoriți, în care părinții sunt de același sex sau de sexe diferite, … - toate aceste structuri [sunt]demne de aceeași protecție în temeiul legislației naționale și al dreptului UE;” (art. Ap)

b) Raportul Zuber „recomandă statelor membre să protejeze dreptul femeilor la servicii ginecologice și obstetrice gratuite, publice și de înaltă calitate și la sănătate sexuală și reproductivă în general, inclusiv dreptul la încetarea voluntară a sarcinii;” (art. 42). Este promovat, așadar, dreptul la avort, un concept care nu se regăsește în legislația internațională actuală, dar nu se face absolut nicio referință la dreptul la viață al pruncului nenăscut.

 ii) La fel de problematice sunt însă și pozițiile implicite ale acestui document. În primul rând, raportul promovează în termeni clari așa-numita teorie a genului și postulează în mod repetat „necesitatea eliminării stereotipiilor de gen”. Această teorie - care este departe de a fi unanim acceptată, ba chiar e înconjurată încă de o mulțime de controverse -pretinde că între bărbat și femeie nu există nicio diferență, iar rolurile sociale tradiționale sunt construcții artificiale, stereotipale. Altfel spus, sexul este un construct social și fiecare copil trebuie, de fapt, să fie învățat să-și descopere singur „identitatea de gen”, încă de la cele mai fragede vârste (nu se pomenește nimic de necesitatea acordului părinților în această privință). Desigur, într-o astfel de perspectivă nu mai poate fi loc pentru afirmarea specificității celor două sexe, iar legătura acestora cu datul fizic, biologic este puternic contestată. Asumând această logică, Raportul Zuber cere nivelarea cu orice preț a proporționalității prezenței femeilor și bărbaților pe piața muncii și mai ales în funcții de conducere, academice ori politice. Pe această linie, este îmbrățișat și oferit drept exemplu setul de inițiative ale Comisiei Europene de a impune cote minime pentru prezența femeilor în astfel de poziții. La fel, faptul că numărul femeilor care rămân acasă pentru a avea grijă de copii este mai mare decât numărul bărbaților care aleg să facă acest lucru reprezintă, în opinia autorilor, un trend foarte grav.

Este interesantă și logica autorilor acestor raporturi în privința beneficiilor realizării acestei echități absolute între sexe: intrarea în mai mare număr a femeilor pe piața muncii ar duce la creșterea veniturilor în familie și, în consecință, la creșterea nivelului de consum, contribuindu-se astfel la realizarea atât de mult doritei revigorări economice. Aspectele sociale ale unui sistem economic, ori nivelul său de sustenabilitate par a trece deodată pe plan secund la acest punct.

În fine, Raportul este scris pe fundalul unei reinterpretări tacite a drepturilor omului, intenția de a genera unele beneficii unei anumite categorii sociale fiind susținută chiar cu prețul încălcării drepturilor fundamentale ale celorlalte grupuri sociale. În cazul de față, impunerea „cotelor de gen” poate duce ușor la încălcarea principiul fundamental al egalității de șanse, bazate pe competențe, pe talent și pe meritele pe care le are o persoană, indiferent de sexul acesteia. În egală măsură, este afectată libertatea antreprenorilor de selectare a forței de muncă potrivit competențelor necesare.

 

 De remarcat că Partidul Popular European a depus un text alternativ pentru această Rezoluție, dar și acesta prezintă destul de multe probleme. În linii mari, se poate spune că, deși nu mai cuprinde pasaje cu prevederi punctuale, asemenea celor indicate mai sus, versiunea PPE rămâne tributară aceleiași viziuni de ansamblu asupra subiectului, toate observațiile făcute la punctul ii) aplicându-se integral și în acest caz

 Back
 
Reprezentanta  |  Uniunea Europeana  |  Viata religioasa in Europa  |  Stiri  |  Documente  |  Resurse ortodoxe  
Copyright 2009 Orthodoxero.eu - Toate drepturile rezervate.
Site realizat de Visualcom