English Romana
Stiri
Acasa > Stiri

15/09/2015: Două rapoarte controversate ale Parlamentului European

Stiri >>

 

În cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg din 7-10 septembrie 2015, Parlamentul European a adoptat două rezoluții care ridică noi semne de întrebare asupra perspectivei acestei instituții asupra unor teme precum instituția familiei, educație ori dreptul la viață de la concepere până la moartea naturală, și mai ales asupra competențelor PE în aceste probleme.

 

  Mai întâi, este vorba despre rezoluția adoptată în urma Raportului despre Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2013-2014), pregătit de eurodeputata italiană Laura Ferrara, membră a Grupului Parlamentar Europa Libertății și Democrației Directe. Documentul continuă tendința de a folosi conceptul de „drepturi fundamentale” pentru promovarea unui set întreg de reglementări legislative ce sunt departe de a se bucura de un consens în rândul statelor membre și al cetățenilor europeni. În plus, este încălcat în mod repetat principiul subsidiarității, instituțiile UE neavând competențe în reglementarea la nivel național în domeniile sănătății, educației ori familiei.   Astfel, prin adoptarea Raportului Ferrara, PE cere Comisiei Europene includerea „drepturilor sexuale și reproductive” în lista drepturilor fundamentale ale omului și promovarea acestora în rândul statelor membre, precum și în cadrul politicii externe a Uniunii (art. 69). În plus, art. 71 recomandă statelor membre asigurarea „dreptului la educație sexuală în școli”. 

Un întreg capitol al Raportului Ferrara este dedicat drepturilor minorităților sexuale. Deși menționează faptul că strategia de promovare a drepturilor comunității LGBTI „trebuie să respecte competențele Uniunii Europene, ale agențiilor sale și ale statelor sale membre” (art. 85), în chiar paragraful următor textul se pronunță în favoarea recunoașterii dreptului „la acces la instituții juridice precum coabitarea, parteneriatul civil sau căsătoria”. În continuare, este salutat „faptul că 19 state membre oferă în prezent aceste opțiuni și invită și alte state membre să examineze posibilitatea de a proceda la fel” (art. 86). În mod straniu, deși „solicită statelor membre să dea dovadă de vigilență și de fermitate și să sancționeze funcționarii publici care insultă sau stigmatizează public persoanele LGBTI” (art. 87), Raportul nu pomenește nimic despre dreptul acelorași funcționari la obiecția de conștiință în cazurile când asigurarea unui serviciu ar intra în conflict cu propriile convingeri religioase ori filosofice. La fel de ciudat, textul  „deplânge faptul că persoanele transgen sunt în continuare considerate bolnavi mintal în majoritatea statelor membre și solicită revizuirea cataloagelor naționale în materie de sănătate mintală”. Același paragraf continuă însă cu mențiunea că depatologizarea trebuie făcută simultan cu „asigurarea disponibilității tratamentului medical necesar pentru toate persoanele transgen” (art. 90). Cu alte cuvinte, se cere asigurarea în continuare a tratamentului medical pentru o boală care, potrivit Raportului, nu ar mai trebui considerată o boală.

 

Nu în ultimul rând, art. 105 recomandă o cale surprinzătoare de recunoaștere a demnității persoanelor vârstnice – respectarea dreptului la eutanasie: Astfel, PE „solicită respectarea demnității persoanelor la sfârșitul vieții, îndeosebi prin garantarea recunoașterii și respectării deciziilor exprimate în dispozițiile testamentare”.

  Al doilea text adoptat este Raportul asupra Capacitării fetelor prin educație în Uniunea Europeană, pregătit de eurodeputata socialistă Liliana Rodrigues, din Portugalia. Acest document ignoră, de asemenea, în mod constant principiul subsidiarității în domeniul educației, făcând statelor membre recomandări punctuale în privința programelor analitice și priorităților de avut în vedere în organizarea educației. Astfel, Raportul cere statelor membre introducerea educației sexuale ca disciplină de studiu obligatorie în toate școlile publice, încă de la nivelul claselor primare (art. 29, 30). La fel de gravă este însă promovarea de către acest raport, în termeni foarte limpezi, a așa-numitei teorii a genului și postularea în mod repetat a necesității eliminării stereotipiilor de gen (art. 9, 13, 14). Această teorie - care este departe de a fi unanim acceptată, ba chiar înconjurată încă de o mulțime de controverse - pretinde că identitatea de gen nu este un dat biologic, ci cultural, iar rolurile sociale tradiționale sunt construcții artificiale, stereotipe.  Așa se explică și faptul că Raportul vorbește despre „identitatea de gen”, iar nu despre „identitatea sexuală” (art. 31). Este încălcat, de asemenea, dreptul părinților de a avea primul cuvânt în deciderea căii optime de urmat în educarea propriilor copii, sugerându-se chiar ideea că părinții au o influență negativă asupra copiilor prin promovarea implicită a „stereotipiilor de gen” (cf. art. J, din motivare).    

pr. George VâlcuBack
 
Reprezentanta  |  Uniunea Europeana  |  Viata religioasa in Europa  |  Stiri  |  Documente  |  Resurse ortodoxe  
Copyright 2009 Orthodoxero.eu - Toate drepturile rezervate.
Site realizat de Visualcom