English Romana
Stiri
Acasa > Stiri

7 februarie 2012: Aviz pozitiv pentru România, de la BM, CE și FMI

Stiri >>

OK__Small_.jpgMisiunile Băncii Mondiale (BM), Comisiei Europene (CE) şi Fondului Monetar Internaţional (FMI) au vizitat Bucureştiul în perioada 24 ianuarie – 6 februarie, pentru cea de a patra evaluare a programului economic al României. Obiectivele programului sunt consolidarea creşterii economice şi menţinerea stabilităţii macroeconomice şi financiare.

Conform evaluării realizate de echipe, programul se află în continuare pe calea bună. Au fost îndeplinite toate criteriile de performanţă stabilite cu FMI pentru finele lunii decembrie. Autorităţile au înregistrat progrese notabile în implementarea politicilor din cadrul programului, într-un mediu extern foarte dificil. În viitor, sunt importante politicile macroeconomice prudente şi accelerarea reformelor structurale pentru a asigura o performanţă economică puternică şi atragerea încrederii pieţelor.
Pentru anul 2011 inflaţia a scăzut drastic şi s-a încadrat în intervalul de inflaţie ţintit de Banca Naţională a României. Pentru anul 2012, se preconizează că inflaţia se va menţine în interiorul intervalului ţintit. Deficitul contului curent este prognozat a se situa, în aceeași perioadă, la nivelul de 4-4,5% din PIB.
În ciuda tensiunilor de pe pieţele financiare internaţionale şi a deteriorării calităţii activelor interne, sectorul bancar şi-a menţinut flexibilitatea. Proporţia medie de adecvare a capitalului din sectorul bancar s-a menţinut la un nivel ridicat de 14,5 procente la finele lunii decembrie 2011. Deşi s-a observat o revigorare a creditării sectorului corporatist, creşterea creditării a rămas totuşi slabă în termeni reali, reflectând cererea slabă de credite.
Continuarea consolidării fiscale a contribuit la îmbunătăţirea credibilităţii României. Plasarea cu succes a unei emisiuni de obligaţiuni în dolari pe 10 ani, săptamâna trecută, atestă acest lucru. În anul 2011, România a atins ţinta de deficit pentru bugetul general consolidat de 4,4% din PIB (cash). În mod încurajator, guvernul a reuşit totodată să plăteasca o sumă substanţială din arierate şi facturi neplătite la sfârşitul anului. Estimările iniţiale sugerează că autorităţile au atins şi o ţintă de deficit în termeni ESA mult sub nivelul de 5% din PIB prevăzut în program. Veniturile s-au situat la un nivel uşor mai scăzut decât cel anticipat, mai ales datorită granturilor de la UE, ce au fost mai mici decât cele prevăzute, această diferenţă fiind însă mai mult decât compensată de economii pe parte de cheltuieli.
Pentru anul 2012, guvernul îşi menţine angajamentul ferm de a reduce deficitul bugetului general consolidat până sub nivelul de 3% din PIB. Reflectând nevoia de prudenţă, autorităţile continuă să vizeze un deficit de 1,9% din PIB, sau de 2,1% din PIB, dacă se includ şi cheltuielile din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii. Atingerea acestor ţinte fiscale ambiţioase va necesita continuarea restricţiilor de cheltuieli.
Guvernul îşi menţine angajamentul de a implementa o reformă comprehensivă în sectorul sanitar, pentru a aşeza acest sector pe o bază durabilă din punct de vedere financiar şi pentru a creşte eficienţa şi eficacitatea sa. Până la finalizarea acestei evaluări, se vor adopta un număr de măsuri concrete pe termen scurt cu scopul de a trece imediat la soluţionarea anumitor deficienţe.
Întreprinderile de stat continuă să aibă nevoie urgentă de reforme accelerate pentru a deveni mai eficiente. Aceste reforme includ vânzarea unor pachete minoritare sau majoritare de acţiuni într-o serie de societăţi şi introducerea managementul privat. Recent adoptata lege a guvernanţei corporatiste în întreprinderile de stat reprezintă un pas important în soluţionarea ineficienţelor. Sunt în curs de implementare strategii de reducere a arieratelor şi de aşezare a întreprinderilor de stat pe baze sănătoase din punct de vedere financiar. Va fi important să existe un cadru de reglementare puternic pentru a se asigura obţinerea unor preţuri rezonabile în cazul privatizării parţiale sau integrale a unor întreprinderi de stat.
Următoarea misiune de evaluare a programului este programată a avea loc la sfârşitul lunii aprilie/începutul lunii mai 2012.

Sursa: www.europa.eu Back
 
Reprezentanta  |  Uniunea Europeana  |  Viata religioasa in Europa  |  Stiri  |  Documente  |  Resurse ortodoxe  
Copyright 2009 Orthodoxero.eu - Toate drepturile rezervate.
Site realizat de Visualcom