English Romana
Stiri
Acasa > Stiri

Comunicatul final al Celei de-a XI-a reuniuni a Comisiei internaţionale mixte de dialog teologic între Biserica Ortodoxă şi Biserica Romano-Catolică

Stiri >>

 Cipru2009a.jpg

Cea de-a XI-a reuniune a Comisiei internaţionale mixte de dialog teologic între Biserica Ortodoxă şi Biserica Romano-Catolică a avut loc în Paphos, Cipru, oraş cu o lun istorie, care a primit vizita a trei apostoli: Pavel, Barnaba şi Marcu. Reuniunea s-a desfăşurat între 16 şi 23 octombrie 2009, găzduită cu generozitate şi frăţietate de către Biserica Ortodoxă a Ciprului.

Au fost prezenţi 20 de membri romano-catolici; mulţi alţii n-au putut să participe. Toate Bisericile Ortodoxe, cu excepţia Patriarhiei Bulgariei, au fost reprezentate, şi anume: Patriarhia Ecumenică de Constantinopol, Patriarhia Alexandriei, Patriarhia Antiohiei, Patriarhia Ierusalimului, Patriarhia Moscovei, Patriarhia Sârbă, Patriarhia Română, Patriarhia Georgiei, Biserica Ciprului, Biserica Greciei, Biserica Poloniei, Biserica Albaniei şi Biserica Cehiei şi Slovaciei.

Lucrările Comisiei au fost conduse de către cei doi co-preşedinţi, Cardinalul Walter Kasper şi Mitropolitul Ioan de Pergam, asistaţi de cei doi co-secretari, Mitropolitul Ghenadie de Sassima şi Mgr Eleuterio F. Fortino (Consiliul pontifical pentru promovarea unităţii creştine).

În timpul şedinţei de deschidere, sâmbătă, 17 octombrie, membrii Comisiei au fost primiţi călduros de gazda lor, Mitropolitul George de Paphos, care a subliniat importanţa desfăşurării reuniunii în acest oraş apostolic, faimos în istoria nu numai a insulei Cipru, ci şi a întregii creştinătăţi.

Sâmbătă, 17 octombrie, membrii romano-catolici au oficiat Liturghia la Biserica romano-catolică a Sfintei Cruci, din Nicosia, sub protia cardinalului Walter Kasper şi în prezenţa membrilor ortodocşi. În omilia sa, cardinalul Kasper a exprimat gratitudinea delegaţiei romano-catolice făţă de Biserica Ciprului şi, în special, faţă de Mitropolitul George de Paphos pentru primirea călduroasă, şi a subliniat faptul că spiritul de smerenie şi de iubire ar trebui să primeze în cadrul lucrărilor Comisiei mixte, amintind cuvintele Domnului: „Cine va vrea să fie întâi între voi, să fie tuturor slugă” (Marcu 10, 44).

Duminică, 18 octombrie, membrii ortodocşi au oficiat Sfânta Liturghie în Biserica Phaneromeni, din Nicosia, sub protia Preafericirii Sale Hrisostom, Arhiepiscopul Ciprului, în prezenţa membrilor delegaţiei romano-catolice. Adresându-se celor prezenţi, Arhiepiscopul Hrisostom a declarat: „Împreună cu toate celelalte Biserici Ortodoxe, subliniem insistenţa noastră fermă asupra polilor fundamentali deja stabiliţi ai conştiinţei eclesiale a primului mileniu al vieţii istorice a Bisericii. Sinoadele Ecumenice şi marii Părinţi ai primului mileniu sunt o garanţie a interpretării teologice autentice a tainei iconomiei divine în Hristos şi a trăirii sale autentice de către credincios în taina Bisericii care, ghidată de Duhul Sfânt, prelungeşte în lume prezenţa vie şi continuă a lui Iisus Hristos, până la sfârşitul veacurilor”.

Apoi, co-preşedinţii, Cardinalul Walter Kasper şi Mitropolitul Ioan de Pergam, împreună cu Mitropolitul Ghenadie de Sassima, Cardinalul Leonardo Sandri, Mitropolitul Vasile de Constantia-Famagusta şi Arhiepiscopul Roland Minnerath, au fost primiţi, la Palatul Prezidenţial, de către Preşedintele Ciprului, Excelenţa Sa Dimitris Christofias, care şi-a exprimat speranţa pentru continuarea acestui important dialog într-o lume încă divizată, precum insula Cipru însăşi, şi a adresat cele mai bune urări pentru progresul către comuniunea dintre cele două Biserici în viitor.

Membrii Comisiei au vizitat Muzeul Bizantin şi au participat la un prânz oficial la Arhiepiscopie, oferit de Prefericirea Sa Arhiepiscopul Hrisostom.

În timpul după-amiezii, membrii au vizitat Metocul Mănăstirii Kykkos, unde au fost primiţi foarte călduros de Egumen, Mitropolitul Nichifor de Kykkos şi de Tylliria şi de Mitropolitul Isaia de Tamassos şi de Orini. Mai târziu, spre seara, Mitropolitul Vasile de Constantia-Famagusta a găzduit un dineu oficial la sediul Mitropoliei sale din Paralimni. În timpul săptămânii, membrii au vizitat, de asemenea, Mănăstirea Sfântului Neofit şi siturile arheologice legate de Sfântul Apostol Pavel din Paphos.

În prima zi a reuniunii, aşa cum este obiceiul, membrii romano-catolici şi ortodocşi s-au reunit separat pentru a-şi coordona munca. În cadrul reuniunii ortodoxe s-a discutat, între altele, despre reacţiile negative la dialog din partea anumitor cercuri ortodoxe şi, în unanimitate, au fost considerate ca total nefondate şi inacceptabile, deoarece au furnizat informaţii false şi înşelătoare. Toţi membrii ortodocşi ai Comisiei au reafirmat faptul că dialogul continuă cu asentimentul tuturor Bisericilor Ortodoxe şi este urmărit cu fidelitate faţă de Adevăr şi faţă de Tradiţia Bisericii. Reuniunea romano-catolică a considerat textul provizoriu ca un bun fundament al lucrării şi a confirmat intenţia sa de a continua dialogul într-un climat de încredere reciprocă, în ascultare faţă de voinţa Domnului.

Aşa cum s-a convenit la ultima şedinţă plenară de la Ravena, din 2007, Comisia a studiat tema: „Rolul episcopului Romei în comuniunea Bisericii din primul mileniu”, pe baza unui text preliminar pregătit de Comitetul mixt de coordonare, care s-a reunit anul trecut la Elouda, în Creta. În timpul acestei şedinţe plenare, Comisia a considerat cu grijă şi a amendat textul provizoriu pregătit de Comitetul mixt de coordonare. Ea a decis să completeze, anul viitor, redactarea acestui text, reunind din nou Comisia mixtă. Nicio declaraţie finală n-a fost adoptată şi orice text care ar circula nu este valid.

S-a decis ca a XII-a reuniune plenară să fie găzduită de către Cardinalul Christhoph Schonborn, în perioada 20-27 septembrie 2010, la Viena.

A XI-a şedinţă plenară s-a terminat prin oficierea Vecerniei ortodoxe în Catedrala Sfântul Teodor din Paphos, urmată de o recepţie organizată de Mitropolitul George.

Reuniunea Comisiei mixte a fost marcată de un spirit de prietenie şi de colaborare încrezătoare. Membrii Comisiei au apreciat mult generoasa ospitalitate a Bisericii Ciprului şi încredinţează continuarea lucrărilor acestui dialog rugăciunilor credincioşilor.

 

Paphos, Cipru, 22 octombrie 2009

(tradus pentru orthodoxero.eu

 

Sursa - RomfeaBack
 
Reprezentanta  |  Uniunea Europeana  |  Viata religioasa in Europa  |  Stiri  |  Documente  |  Resurse ortodoxe  
Copyright 2009 Orthodoxero.eu - Toate drepturile rezervate.
Site realizat de Visualcom